Nguyễn Văn Huấn

Tác giả Nguyễn Văn Huấn

Mình là một người yêu thích Digital Marketing, SEO – SEM – Website là những mảng mình đang theo đuổi. Mình luôn tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện những kĩ năng cho bản thân. Trong quá trình trao đổi học hỏi những kiến thức mới, mình cũng mong muốn chia sẻ những kiến thức hữu ích và có giá trị đến với mọi người, những ai có niềm đam mê về Digital Marketing như mình.