Kim Huệ

user-huệ

KIM HUE – CONTENT WRITER

Tôi là marketer chuyên môn, thiết kế và nghiên cứu thị trường. Tôi là một thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm, học hỏi và ứng dụng một cách nhanh chóng